Kategoria: Podsumowanie sezonów łowieckich

Sezon łowiecki 2008/2009

Walne Zgromadzenie 29 maja 2009 Przyjęto do koła: Rafała Jankowskiego Tomasza Kusego Ryszarda Purola Henryka Piwowarczyka – członek macierzysty – zmiana     statusu; Jacka Suryna – członek niemacierzysty. Zarząd podejmuje decyzję o wykorzystaniu części środków...

Sezon łowiecki 2007/2008

12.07.2008 Walne zebranie wybrało zarząd w składzie: Prezes – Mieczysław Stróżyk Łowczy – Walenty Kaźmierczak Sekretarz – Krzysztof Wiśniewski Skarbnik – Ryszard Rakowski Ubył z koła Janusz Korytowski

Sezon łowiecki 2005/2006

Przyjęto do koła: Ryszard Rakowski Ubyli z koła: Arnold Wielbacki. Dochód z polowań dewizowych – 21.140,00zł\ Walne zebranie wybrało zarząd Prezes – Mieczysław Stróżyk Łowczy – Michał Zellner Sekretarz – Stanisław Gadomski Skarbnik –...

Sezon łowiecki 2004/2005

W dniu 09.07.2005 r. odbyło się Walne Zebranie Koła. Zebranie wykluczyło Czesława Ciesielskiego Wykonano kominek oraz centralne ogrzewanie. Przyjęto do koła: Jarosława Wisłowskiego; Dariusza Mikołajczyka – członek niemacierzysty; Leszka Brożka – członek niemacierzysty; Krzysztofa...

Sezon łowiecki 2002/2003

21.05.2003 r. Walne zebranie podtrzymało decyzję Zarządu Koła o skreśleniu z listy członków Sławomira Ciesielskiego. Przyjęto do koła: Zbigniew Stachowicz; Henryk Piwowarczyk – członek niemacierzysty; Walenty Kaźmierczak Ubyli z koła: Tomasz Przybyła; Władysław Włodarczyk.

Sezon łowiecki 2001/2002

07.07.2002 r.Walne zebranie podtrzymało decyzję Zarządu o skreśleniu Czesława Ciesielskiego z listy członków Koła. Przyjęto do koła: Jacek Mierzejewski; Ubyli z koła: 1.Maciej Trawiński; 2.Franciszek Stefański.

Sezon Łowiecki 2000/2001

02.06.2001 r. Walne Zebranie Przyjęto do koła: 1.Henryk Michałowski; 2.Rafał Jankowski; 3.Bogusław Skorupiński; Ubyli z koła: Stanisław Grudziński; Wiesław Grudziński.