Sezon łowiecki 2005/2006

Przyjęto do koła:

Ryszard Rakowski

Ubyli z koła:

  1. Arnold Wielbacki.

Dochód z polowań dewizowych – 21.140,00zł\

Walne zebranie wybrało zarząd

Prezes – Mieczysław Stróżyk

Łowczy – Michał Zellner

Sekretarz – Stanisław Gadomski

Skarbnik – Marek Skrok