Łowiectwo

W dzisiejszych czasach podstawowym zadaniem współczesnego łowiectwa jest takie kształtowanie liczebności gatunków łownych, aby nie groziła im degradacja i nie powodowały dużych konfliktów w przyrodzie i gospodarce człowieka.

Myślistwo to aktywna forma ochrony przyrody

Działalność nasza opiera się na eliminowaniu poprzez odstrzał pewnej puli zwierząt gatunków charakteryzujących się dużą dynamiką rozrodczą (głównie kopytne). Dodatkowo w odniesieniu do samców zwierzyny płowej odstrzał prowadzony jest zgodnie z kryteriami selekcji. Natomiast w przypadku gatunków zwierząt, których liczebność obniża się (bażant, kuropatwa, zając) tworzymy i realizujemy programy restytucyjne. 

Proces restytucji zwierząt, który realizujemy, polega na otoczeniu ich szczególną opieką zapewniającą właściwe warunki do rozmnażania i rozwoju oraz na odpowiednich zabiegach takich jak tworzenie remiz czy dokarmianie w trudnych okresach. Często restytucja polega na zwiększeniu liczebności zwierząt, którą realizujemy poprzez zakup zwierząt z odpowiednich hodowli i wpuszczanie jej do naszych obwodów (reintrodukcja).

Dzięki zaangażowaniu myśliwych i leśników, w porównaniu do 1937 roku, obecnie w Polsce żyje kilkadziesiąt razy więcej łosi, jeleni, danieli, saren, dzików i listów. W przypadku łosia, widząc błędy w zarządzaniu wymusiliśmy wprowadzenie moratorium na jego odstrzał. To niewątpliwie nasz wielki sukces. Niestety spadek liczby gatunków żyjących w agrocenozach (kuropatwy, zające) spowodowany jest dużymi przeobrażeniami w rolnictwie (monokultury zbóż i duże powierzchnie pól). W efekcie tego typu zjawisk nasza praca jako myśliwych jest przykładem ekologii stosowanej i przyczynia się do ratowania zagrożonych gatunków oraz zachowania różnorodności przyrodniczej.

Łowicka eksploatacja zwierząt, a więc jej odstrzał, nie ma dowolnego charakteru, jest obwarowana koniecznością corocznego monitoringu, planowania wieloletniego oraz akceptacji planów i kontroli tej działalności ze strony administracji Państwowej.

Ekonomia gospodarki łowickiej jest również bardzo ważnym elementem. Statystycznie członek koła łowieckiego w ciągu roku ma obowiązek przepracowania (nieodpłatnie – społecznie) przynajmniej kilku dni, ponosząc dodatkowe opłaty jak choćby koszty dojazdu do obwodu łowieckiego, zakupu karmy, narzędzi i materiałów. Myśliwi ponoszą dodatkowo koszty corocznego liczenia zwierzyny, jej ochrony i pomocy oraz introdukcji.

Chcielibyśmy też jasno wskazana fakt, że w odniesieniu do samego polowania, to średnio na upolowanie jednego zwierzęcia (jelenia, daniela, sarny, dzika) potrzeba około siedmiu naszych wyjazdów do obwodu łowieckiego, co też wymaga czasu i środków finansowych. Należy podkreślić, że upolowana zwierzyna nie jest własnością myśliwego. Jeśli myśliwy chce ją wziąć na użytek własny musi ją odkupić. Sprzedaż zwierzyny dla myśliwego lub skupu stanowi przychód dla koła łowieckiego. To właśnie te środki umożliwiają wypłatę odszkodowań rolnikom, zakupu karm i materiałów, z których budowane są urządzenia łowieckie takie jak: paśniki, podsypy (dla ptactwa) czy ambony, aby realizować zadania jakie są stawiane myśliwym.

Łowiectwo ma również trudne do oszacowania znaczenie społeczne, ponieważ polowanie jest dla nas nie tylko wspaniałą przygodą, ale również pozwala państwu za darmo dysponować siłą ponad 120 tysięcy strażników przyrody! Dbamy i chronimy zwierzęta i przyrodę. Pilnujemy pól, aby minimalizować szkody w uprawach. W przypadkach katastrof takimi jakimi jest na przykład ASF realizujemy zadania jakie stawia przed nami Państwo przez co chronimy naszą gospodarkę.

Gospodarkę łowiecką prowadzimy na terenie dwóch obwodów łowieckich o których piszemy więcej tu: >> OBWODY<<

Dowiedz się więcej o tym jak pomagamy zwierzynie oraz chronimy środowisko klikając w poniższe wpisy:

 • Ogradzamy pola i dyżurujemy przy uprawach aby odstraszyć zwierzynę i uniknąć szkód łowieckich
  Sezon łowiecki dobiega praktycznie do końca. Zgodnie z kalendarzem polowań nie możemy już polować na sarny, łanie jelenia i daniela, które obecnie bardzo licznie wychodzą na pola w poszukiwaniu łatwego żeru. Jedynym sposobem jest...
 • Myśliwska Paczka dla potrzebujących
  Jak co roku, wsparliśmy potrzebujących mieszkańców w naszych obwodach organizując „Myśliwską Paczkę”. To piękna tradycja, która nie tylko buduje więzi między nami ale przede wszystkim przynosi wsparcie i ulgę tym, którzy napotykają na trudności....
 • Sadzimy las
  Tegoroczna majówka to także sadzenie lasu. Koledze Łowczemu udało załatwić się kilkaset sadzonek sosny. Nie trzeba było nas namawiać, od razu przystąpiliśmy do sadzenia, a przy okazji zbierając śmieci.
 • Co to są poletka łowieckie? Do czego służą? Sadzimy topinambur.
  Poletka łowieckie to miejsca służące do produkcji karmy dla dzikich zwierząt lub zatrzymania zwierząt z dala od upraw rolnych. Poletka są umiejscowione najczęściej w bezpośrednim sąsiedztwie lasu lub na jego wyodrębnionym obszarze. Obsiewamy je...
 • Czym są lizawki? Do czego służą?
  Najczęściej to drewniane słupki z kostką soli, którą umieszczamy na wierzchołku. Sól, która jest źródłem ważnych pierwiastków pod wpływem wilgoci rozpuszcza się i spływa po słupku. Zwierzęta chętnie ją zlizują. Lizawki solne to źródło mikroelementów koniecznych dla...
 • Kiedy dokarmiamy zwierzynę?
  Jest wiele nieporozumień, kiedy w zimie, idąc na spacer lasem czy polem widzimy pusty paśnik. Nasuwa się opinia, że myśliwi czy leśnicy nie zadbali o zwierzynę. Sytuacja wygląda zgoła inaczej. Zwierzynę należy bowiem dokarmiać...
 • Zakupiliśmy i zamontowaliśmy kolejne podsypy dla bażantów i kuropatw
  Nasze koło zakupiło i zamontowało kolejne 10 podsypów. Dzięki temu ptactwu łatwiej będzie przetrwać zimie oraz wyprowadzić młode, a przez to zwiększyć i odbudować populację.
 • Chronimy uprawy przed zniszczeniem przez zwierzynę grubą (dziki, jelenie, daniele, sarny)
  Ściśle współpracujemy z rolnikami i gospodarzami.  Dyżurujemy przy polach. Montujemy odstraszacze hukowe. Rozciągamy pastuchy elektryczne. Przepłaszamy zwierzynę. Wykładamy karmę w lesie, remizach śródpolnych, podsypach aby w jak największym stopniu odciągnąć zwierzynę od upraw i...
 • Pomagamy zwierzynie tworząc i dbając o remizy śródpolne…
  Dzięki temu zwierzyna ma dodatkowe miejsca schronienia oraz żerowania.
 • Pomagamy zwierzynie grubej…
  Budujemy lizawki i umieszczamy w nich sól wraz z potrzebnymi do rozwoju zwierząt mikroelementami. Mamy również przygotowane paśniki, w których umieszczamy siano i paszę jeżeli wymagają tego warunki w ziemie.
 • Pomagamy zwierzynie drobnej…
  Przede wszystkim pomagamy zwiększyć ilość zwierzyny drobnej (bażantów, kuropatw, zajęcy, dzikich królików) – poprzez ograniczenie ilość drapieżników w szczególności lisów, jenotów, kun.
 • Pomagamy bażantom i kuropatwom…
  Budujemy podsypy w których wysypujemy mieszanki zbóż. Dzięki temu ptactwu łatwiej jest przetrwać zimie oraz wyprowadzić młode, a przez to zwiększyć i odbudować populację.