Category: Uroczystości

Spotkanie przy wigilijnym stole w naszym kole

Jak każdego roku w okresie Świąt Bożego Narodzenia, spotkaliśmy się przy wigilijnym stole w naszym kole. Tradycyjnie podzieliliśmy się opłatkiem, złożyliśmy życzenia. Była modlitwa i śpiewanie kolęd. Na stole nie zabrakło tradycyjnych wilijnych potraw....

Roman Olszewski odszedł do Krainy Wiecznych Łowów

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 7 grudnia 2023 odszedł do Krainy Wiecznych Łowów nasz serdeczny Kolega i Myśliwy Roman Olszewski. Kolega śp. Roman Olszewski został przyjęty do naszego koła 22 grudnia 1986 roku. Zawsze...

Walne Sprawozdawczo – Wyborcze w naszym kole

6 maja 2023 w naszym kole odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze. W zebraniu wzięło udział 30 członków koła, 2 rezydentów oraz 2 stażystów. Podczas głosowań udzielono absolutorium członkom zarządu, uchwalono plan działani...

Życzenia Wielkanocne

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy wszystkim myśliwym i sympatykom łowiectwa zdrowia, nadziei i wytrwałości. Niech Zmartwychwstały Chrystus napełni Wasze serca spokojem, otoczy opieką Wasze Rodziny i umocni Was w wierze i nadziei na lepsze...

100 rocznica Polskiego Związku Łowieckiego

W tym roku Polski Związek Łowiecki obchodzi 100 rocznicę powstania. Polski Związek Łowiecki to nie tylko organizacja, ale przede wszystkim ludzie – my myśliwi. Jest jedną z najstarszych i największych organizacji społecznych, posiadającą swoją...

Życzenia świąteczne i noworoczne

Zbliża się wyjątkowy czas Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok. Z tej okazji Zarząd Koła składa wszystkich Członkom, Rodzinom, Sympatykom i Przyjaciołom życzenia zdrowia, radości oraz wielu niezapomnianych chwil spędzonych w rodzinnym gronie. Oby...

Spotkanie Wigilijne w naszym Kole

W dniu 18 grudnia 2022, jak co roku zebraliśmy się przy wigilijnym stole w naszym kole. Tradycyjnie podzieliliśmy się opłatkiem, złożyliśmy życzenia. Była modlitwa i śpiewanie kolęd. Na stole nie zabrakło tradycyjnych wilijnych potraw.

Relacja z Polowania Hubertowskiego 2022 r.

W polskiej tradycji łowieckiej dzień św. Huberta jest okazją to przeprowadzenia Polowania Hubertowskiego czyli polowania zbiorowego o charakterze bardzo uroczystym z zachowaniem wszystkich ceremoniałów. W tym roku Polowanie Hubertowskie w naszym Kole odbyło się...