Walne Sprawozdawczo – Wyborcze w naszym kole

6 maja 2023 w naszym kole odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze. W zebraniu wzięło udział 30 członków koła, 2 rezydentów oraz 2 stażystów.

Podczas głosowań udzielono absolutorium członkom zarządu, uchwalono plan działani i preliminarz budżetowy.

W trakcie zebrania, na nową kadencję, wybrano:

  • Zarząd Koła w składzie: Jacek Mierzejewski – Prezes, Walenty Kaźmierczak – Łowczy, Ryszard Rakowski – Skarbnik, Krzysztof Wiśniewski – Sekretarz,
  • Komisje Rewizyjną: Adam Mościcki – Przewodniczący, Michał Podsada – Członek Komisji, Zbigniew Stachowicz – Członek Komisji,
  • Delegatów na Zjazd Okręgowych: Jacek Mierzejewski i Krzysztof Wiśniewski.

Cieszymy się, że zebranie odbyło się sprawnie, w miłej i koleżeńskiej atmosferze.

Darz Bór🌿📯🌿