DOKUMENTY

ASF i bioasekuracja

 1. Jak wypełnić dokumenty odstrzału dzików (sanitarnego i na użytek własny)?
 2. Rejestracja padłych i odstrzelonych dzików – ZIPOD
 3. Wytyczne odnośnie stosowania zasad bioasekuracji
 4. Ryczałt za odstrzał dzików – informacja prawna z komentarzem
 5. Specustawa (o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt)

Szkody łowieckie

Zgłaszanie szkód łowieckich

Polowanie

 1. Kalendarz polowań
 2. Bezpieczeństwo-na-polowaniu
 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz
 4. Kryteria oceny prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej w Wielkopolsce
 5. Określanie wieku jeleni przed i po strzale (dokument do pobrania)
 6. Określenie wieku saren rogaczy przed strzałem (dokument do pobrania)
 7. Określenie wieku saren rogaczy po strzale na podstawie uzębienia żuchwy (dokument do pobrania)

Ustawy oraz inne dokumenty

 1. Statu PZŁ
 2. Ustawa Prawo Łowieckie
 3. Zbiór zasad etyki łowieckiej
 4. Uchwała nr 41/2007 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 4 września 2007 r. w sprawie zasad odbywania stażu, sposobu jego dokumentowania oraz zaliczania
 5. Regulamin Kapituły Odznaczeń Łowieckich
 6. Ustawa o broni i amunicji
 7. Ustawa o lasach
 8. Składanie oświadczeń lustracyjnych przez członków organów PZŁ
 9. Regulamin zasad strzelań myśliwskich na zawodach organizowanych przez PZŁ – pięciobój i sześciobój.

Przystrzelanie broni

 1. Tarcza do przystrzelania broni – wzór 1.
 2. Tarcza do przystrzelania broni – wzór 2.
 3. Zaświadczenie o przystrzelaniu broni myśliwskiej PDF, Word.