Category: Prace gospodarcze

Ponowa i prace gospodarcze

Przy pięknej, zimowej pogodzie spotkaliśmy się aby postawić nową ambonę oraz zlikwidować starą oraz rozwieźć ziarno do podsypów.

Kolejne prace gospodarcze w naszym Kole.

Tym razem mieliśmy zaplanowane wykonanie sporo prac. Najważniejsze było ustawienie nowej ambony, w miejscu, gdzie zeszłoroczne wichury zniszczyły poprzednią. Dbamy też o to, aby stare urządzenia łowieckie były jak najszybciej usuwane z łowiska. Tu...

Inwentaryzacja zwierzyny w naszych obwodach

3 kwietnia 2022 roku przeprowadziliśmy w naszych obwodach inwentaryzację zwierzyny. Podzieliliśmy się na 8 zespołów, które przeprowadziły liczenie zwierzyny w łącznie 11 rewirach. Pogoda sprzyjała, było około 4 stopni i słonecznie. Zwierzyna była dość...

Czyn gospodarczy w naszym Kole

To był bardzo pracowity dzień. Zrobiliśmy porządek wokoło domku myśliwskiego, wyrównaliśmy ziemię przy ogrodzeniu, obsialiśmy trawą, obcięliśmy gałęzie przy świerkach, zwieźliśmy uszkodzone zwyżki i ambony, które następnie pocięliśmy. W miejscu zniszczonej ambony , postawiliśmy...