Czyn gospodarczy – stawiamy ambonę w rejonie, gdzie dziki robią sporo szkód w uprawach