Co to jest obwód łowiecki?

Obwód łowiecki jest to teren określony ściśle granicami administracyjnymi, który stanowi jednostkę gospodarczą. Właśnie w celu umożliwienia prowadzenia racjonalnej gospodarki łowieckiej Polska została podzielona na obwody łowieckie, których powierzchnia nie może być mniejsza niż 3000 ha.

Nasze koło prowadzi gospodarkę łowiecką na dwóch obwodach: 159 – „Turostowo” oraz 182 – „Węglewo”. Ich łączna powierzchnia to ponad 9 tys. ha.

Natomiast termin łowisko jest już określeniem o charakterze przyrodniczym. Oznacza on teren łowów, stanowiący pewną całość przyrodniczą. W naszych obwodach wyróżniamy kilka łowisk w tym polno-leśne, polne i wodno-bagienne.

Tutaj możecie zobaczyć mapy obwodów naszego koła oraz ich opis OBWODY.