Kiedy myśliwy może wjechać samochodem do lasu?

Leśna droga

Zasady udostępniania lasów są precyzyjnie opisane w rozdziale 5 Ustawy o lasach w Art. 29. Wynika z niej, że ruch motorowerem, pojazdem silnikowym (samochodem, motocyklem czy quadem), a także zaprzęgiem konnym dopuszczalny jest tylko drogami publicznymi. Każdym pojazdem można wjechać do lasu drogą leśną tylko wtedy, gdy jest wyraźnie ona oznaczona drogowskazami dopuszczającymi ruch ( np. wskazany jest kierunek i odległość dojazdu do miejscowości, ośrodka wypoczynkowego czy parkingu leśnego). Nie dotyczy to inwalidów, którzy poruszają się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb.

Wszystkie te przepisy nie dotyczą pracowników nadleśnictw w czasie wykonywania obowiązków służbowych, właścicieli lasów w ich własnych lasach, osób wykonujących i kontrolujących gospodarkę leśną, służb ratujących zdrowie i mienie ludzkie (policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe), myśliwych wykonujących zadania gospodarcze oraz właścicieli pasiek zlokalizowanych w lasach.

A zatem przesłankę tę spełnia np. myśliwy udający się na polowanie. Uściślijmy: polowanie oznacza tropienie, strzelanie z myśliwskiej broni palnej, łowienie sposobami dozwolonymi zwierzyny żywej oraz łowienie zwierzyny przy pomocy ptaków łowczych – zmierzające do wejścia w jej posiadanie. Podobnie myśliwy wiozący karmę na łowisko lub deski do budowy nowej ambony myśliwskiej.

W przypadku polowania można to zweryfikować porównując zapis w książce ewidencji polowań.