Kategoria: Pytania i odpowiedzi

Co to jest obwód łowiecki?

Obwód łowiecki jest to teren określony ściśle granicami administracyjnymi, który stanowi jednostkę gospodarczą. Właśnie w celu umożliwienia prowadzenia racjonalnej gospodarki łowieckiej Polska została podzielona na obwody łowieckie, których powierzchnia nie może być mniejsza niż...

Paśnik

Kiedy dokarmiamy zwierzynę?

Jest wiele nieporozumień, kiedy w zimie, idąc na spacer lasem czy polem widzimy pusty paśnik. Nasuwa się opinia, że myśliwi czy leśnicy nie zadbali o zwierzynę. Sytuacja wygląda zgoła inaczej. Zwierzynę należy bowiem dokarmiać...