Co to jest kalendarz polowań myśliwskich? Czy myśliwi polują cały rok? A co z okresami ochronnymi?

Kalendarz polowań myśliwych to dokument – plan, który określa terminy i zasady przeprowadzania polowań na zwierzynę łowną. W Polsce obowiązuje na terenie całego kraju z niewielkimi różnicami dla danych obszarów łowieckich lub podziału administracyjnego.

Kalendarz ten jest przygotowywany i publikowany w formie Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska „w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne”. Jego skróconą formę można zobaczyć tutaj.

W kalendarzu polowań myśliwych określa się daty rozpoczęcia i zakończenia sezonu łowieckiego oraz określa się terminy polowań na poszczególne gatunki zwierzyny. Może to obejmować określenie okresów polowań na daną gatunki, takie jak jelenie, dziki, zające, ptactwo łowne itp. W niektórych przypadkach, szczególnie dla gatunków chronionych lub zagrożonych, polowania mogą być ograniczone do określonych terminów w celu ochrony populacji zwierząt.

Celem kalendarza polowań myśliwych jest zapewnienie zrównoważonego zarządzania populacjami zwierzyny, ochrona dzikiej przyrody i bezpieczeństwo polowań poprzez ustalenie jasnych terminów i zasad, które muszą być przestrzegane przez myśliwych i zarządzających obszarami łowieckimi.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska „w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne”