Kultura i tradycja łowiecka

Pierwszym zaszczytnym przywilejem i powinnością myśliwego jest osobisty udział w ochronie zwierzyny i zagospodarowaniu łowisk, rzetelne przestrzeganie norm prawa i etyki łowieckiej oraz pełne podporządkowanie się wymogom dyscypliny organizacyjnej.

Łowiectwo jest szczególną dziedziną życia społecznego, która łączy harmonijnie ochronę przyrody ojczystej z polowaniem, posiada walory kulturotwórcze, wychowawcze, rekreacyjne oraz gospodarcze. Zadania z zakresu łowiectwa realizują myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim, zgodnie z obowiązującym prawem, z poszanowaniem tradycji i etyki łowieckiej.

W historii Polski łowiectwo zajmuje znaczące miejsce, wnosząc wymierny wkład do materialnej i duchowej kultury narodu, co znalazło odzwierciedlenie w sztuce, w tym w literaturze, malarstwie i muzyce, formując trwałe wartości etyczne oraz zwyczaje łowieckie. Współcześni myśliwi wartości te kultywują i wzbogacają.

 • Piknik sąsiedzki w Karczewku
  W sobotę, mieliśmy przemiłą okazję spotkać się z Sąsiadami z Karczewka przy ognisku i słodkościach. Wspaniała atmosfera rozmowy, a przede wszystkim możliwość osobistego poznania się. Dziękujemy! Już dzisiaj obiecujemy odwdzięczyć się zaproszeniem na piknik...
 • Życzenia świąteczne i noworoczne
  Wesołych Świąt Bożego Narodzenia, pełnych ciepła i rodzinnej atmosfery, odpoczynku, suto zastawionego stołu, wspaniałych prezentów oraz przede wszystkim zdrowia w nadchodzącym Nowym roku wszystkim Członkom Koła życzy Zarząd Koła
 • Myśliwska Paczka dla potrzebujących
  Jak co roku, wsparliśmy potrzebujących mieszkańców w naszych obwodach organizując „Myśliwską Paczkę”. To piękna tradycja, która nie tylko buduje więzi między nami ale przede wszystkim przynosi wsparcie i ulgę tym, którzy napotykają na trudności....
 • Życzenia z okazji dnia Św. Huberta
  Z okazji dnia Świętego Huberta życzymy Wam i Waszym rodzinom dużo zdrowia i radości oraz bezpiecznych polowań. Niech Wasze dni spędzone na łonie natury będą pełne pięknych chwil i wspaniałych łowów. Niech opieka Świętego...
 • Polowanie Hubertowskie
  21 października 2023 odbyło się w naszym kole Polowanie Hubertowskie.
 • Relacja z Wielkopolskich obchodów jubileuszu 100-lecia Polskiego Związku Łowieckiego
  Przekazujemy krótką relację z wielkopolskich obchodów jubileuszu 100-lecia PZŁ, które odbyły się w sobotę 16 września 2023 roku. Nasze koło reprezentował chorąży ze sztandarem – Kamil Szoszorek oraz z ramienia Zarządu Koła Krzysztof Wiśniewski....
 • Sygnały myśliwskie
  Sygnały myśliwskie stanowią nieodłączny element polowań. Są krótkimi utworami muzycznymi granymi na rogach myśliwskich. Stanowią dźwiękowy systemem komunikacji społecznej, a ich stosowanie służy usprawnieniu organizacji polowań zbiorowych, poprawie ich bezpieczeństwa oraz oprawie muzycznej. Stosowanie...
 • Język łowiecki
  Posługiwanie się językiem łowieckim, głęboko zakorzenionym w polskiej tradycji, jest obowiązkiem wszystkich myśliwych. Stanowi ważny element kultury łowieckiej i wyróżnia myśliwych pośród innych grup społecznych. Obejmuje szeroki zasób słownictwa dotyczącego w szczególności: naturalnego środowiska,...