Co to jest staż łowiecki?

Staż to okres, w którym kandydat na myśliwego poznaje tajniki łowiectwa w szczególności obejmują one:

  • zapoznanie się z urządzeniami łowieckimi,
  • zapoznanie się z zasadami zagospodarowania łowisk i ochrony zwierzyny oraz ze środowiskiem jej bytowania, w tym udział w dokarmianiu zwierzyny i innych pracach na terenie łowisk, m. in. akcjach zbierania wnyków, inwentaryzacji zwierzyny, szacowaniem szkód,
  • zapoznanie się z zasadami gospodarki populacjami zwierząt łownych,
  • szkolenie z zakresu bezpiecznego posługiwania się myśliwską bronią śrutową i kulową oraz zapoznanie z podstawami strzelectwa myśliwskiego,
  • zapoznanie się z podstawami kynologii łowieckiej,
  • udział w polowaniach indywidualnych i zbiorowych, przy czym w przypadku polowań zbiorowych stażysta nie może być angażowany wyłącznie do naganki,
  • przeszkolenie z zakresu postępowania z pozyskaną zwierzyną.

To również czas, kiedy kandydat integruje się z członkami koła, rozwija swoje umiejętności łowieckie i poszerza wiedzę, której jest naprawdę sporo.

Staż trwa jeden rok i rozpoczyna się z dniem wpisania kandydata do rejestru stażystów.

Najłatwiejszym sposobem odbycia stażu jest poproszenie kolegi – myśliwego – którego znasz, aby pomógł Ci w kontakcie z kołem łowieckim, gdzie potencjalnie mógłbyś złożyć wniosek i odbyć staż.

Dokument do pobrania: Uchwała nr 41/2007 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 4 września 2007 r. w sprawie zasad odbywania stażu, sposobu jego dokumentowania oraz zaliczania.