Jakie urządzenia łowieckie możesz zobaczyć w łowisku?

Na terenie naszych obwodów zainstalowaliśmy różnego rodzaju urządzenia łowieckie, które możemy podzielić na cztery grupy:

W pierwszej grupie – dokarmianie zwierzyny – są to paśniki gdzie wykładamy karmę; budki podsypowe w których wysypujemy mieszanki zbóż dla ptactwa; lizawki gdzie wykładamy sól dla jeleni, danieli, saren; poletka zgryzowe i miejsca wysypu karmy okopowej gdzie zwierzyna ma atrakcyjną karmę w okresie utrudnionego dostępu do pożywienia.

W związku z przeciwdziałaniem rozszerzania się choroby ASF, 27 stycznia 2021 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzony został zakaz dokarmiania dzików.

Paśnik
Paśnik
Budka podsypowa – fot. Michał Drążek.
Lizawki – fot. Maciej Nowicki
Poletko – fot. Maciej Nowicki
Poletko – fot. Maciej Nowicki

W drugiej grupie – ochrona upraw rolnych – to miejsca wysypu karmy, pasy zaporowe, które odciągają zwierzynę od upraw, ale również pastuchy elektryczne czy odstraszacze hukowe. Do tej grupy zaliczamy również ambony, a szczególnie zwyżki z których w przypadku okresów ochronnych lub prowadzenia przez lochy lub łanie młodych prowadzimy obserwacje i odstraszamy je i przepędzamy z pól.

Pas zaporowy – fot. Maciej Nowicki
Pas zaporowy – fot. Maciej Nowicki

W trzecie grupie – magazynowanie i przygotowywanie karmy – to przede wszystkim nasz magazyn, w którym przechowujemy zakupione zboża, karmy, sól oraz mieszamy i przygotowujemy je do rozwiezienia w teren.

Magazynowanie ziemniaków – fot. Maciej Nowicki
Magazyn – fot. Krzysztof Wiśniewski

W czwartej grupie – ułatwienie odstrzału – to ambony, zwyżki oraz nęciska.

Zwyżki przygotowane do rozwiezienia w teren – fot. Maciej Nowicki
Zwyżka ustawiona w terenie – fot. Maciej Nowicki
Ambona w łowisku – fot. Krzysztof Wiśniewski

W tym roku planujemy zorganizować dla chętnych mieszkańców naszych obwodów, wspólne wyjazdy z myśliwymi w teren podczas których będziemy rozwozić karmę do podsypów, sól do lizawek oraz zbierać napotkane śmieci. Na koniec zaprosimy do naszego domku myśliwskiego na ciepły poczęstunek. Chętnych już dzisiaj zapraszamy do kontaktu poprzez komunikatory Messenger lub WhatsApp, a o dacie niedługo poinformujemy.