Ogradzamy pola i dyżurujemy przy uprawach aby odstraszyć zwierzynę i uniknąć szkód łowieckich