Chronimy uprawy przed zniszczeniem przez zwierzynę grubą (dziki, jelenie, daniele, sarny)