Chronimy uprawy przed zniszczeniem przez zwierzynę grubą (dziki, jelenie, daniele, sarny)

Ściśle współpracujemy z rolnikami i gospodarzami.  Dyżurujemy przy polach. Montujemy odstraszacze hukowe. Rozciągamy pastuchy elektryczne. Przepłaszamy zwierzynę. Wykładamy karmę w lesie, remizach śródpolnych, podsypach aby w jak największym stopniu odciągnąć zwierzynę od upraw i zminimalizować szkody.