Jak często myśliwi przystrzeliwują broń? Spotkanie na strzelnicy

Co roku spotykamy się na strzelnicy, aby przystrzelać broń. Jest to nasz obowiązek, który wynika z przepisów prawa.

Myśliwy jest odpowiedzialny za używanie broni i amunicji i jest obowiązany m.in. do przystrzeliwania broni co najmniej raz w roku.

Sprawdzamy stan techniczny broni, ustawienia przyrządów celowniczych – lunet oraz muszek i szczerbinek. Oddając nawet kilkanaście strzałów przeprowadzamy trening strzelecki.

Jest to również czas, który spędzamy razem opowiadając przygody łowieckie, żartując ciesząc się zbliżającym sezonem polowań na jelenie, daniele czy sarny oraz pióro.