Jak często myśliwi przystrzeliwują broń? Spotkanie na strzelnicy