Kategoria: Łowisko

IGO – Lista gatunków obcych, na które możemy polować

Z dniem 18.12.2021 r. w związku z wejściem w życie ustawy o gatunkach obcych, zmieniają się również przepisy Prawa łowieckiego. Odtąd ochrona, zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych polega również na eliminowaniu ze...

Inwentaryzacja zwierzyny w naszych obwodach

3 kwietnia 2022 roku przeprowadziliśmy w naszych obwodach inwentaryzację zwierzyny. Podzieliliśmy się na 8 zespołów, które przeprowadziły liczenie zwierzyny w łącznie 11 rewirach. Pogoda sprzyjała, było około 4 stopni i słonecznie. Zwierzyna była dość...

Czyn gospodarczy w naszym Kole

To był bardzo pracowity dzień. Zrobiliśmy porządek wokoło domku myśliwskiego, wyrównaliśmy ziemię przy ogrodzeniu, obsialiśmy trawą, obcięliśmy gałęzie przy świerkach, zwieźliśmy uszkodzone zwyżki i ambony, które następnie pocięliśmy. W miejscu zniszczonej ambony , postawiliśmy...

Spustoszenia po ostatnich wichurach

Niestety również nasze urządzenia łowieckie uległy uszkodzeniu lub zniszczeniu podczas ostatnich wichur. Powalone zostały ambony i zwyżki. Niektórych z nich nie da się naprawić i będziemy musieli postawić nowe. Musimy zrobić to dość szybko,...

Co to jest obwód łowiecki?

Obwód łowiecki jest to teren określony ściśle granicami administracyjnymi, który stanowi jednostkę gospodarczą. Właśnie w celu umożliwienia prowadzenia racjonalnej gospodarki łowieckiej Polska została podzielona na obwody łowieckie, których powierzchnia nie może być mniejsza niż...

Paśnik

Kiedy dokarmiamy zwierzynę?

Jest wiele nieporozumień, kiedy w zimie, idąc na spacer lasem czy polem widzimy pusty paśnik. Nasuwa się opinia, że myśliwi czy leśnicy nie zadbali o zwierzynę. Sytuacja wygląda zgoła inaczej. Zwierzynę należy bowiem dokarmiać...