Jak chronimy uprawy przed dzikami ? Grodzenie pól.

3 maja 2022 przyjechaliśmy do łowiska, aby zabezpieczyć pola przed ewentualnymi szkodami, które mogą wyrządzić zwierzęta – głównie dziki. Ogrodziliśmy kilka pól, na których zasiana została kukurydza. Rozciągnęliśmy ponad 2,3 km pastucha elektrycznego. W pracach wzięło udział 13 myśliwych i jeden stażysta.