Do czego służą nęciska? Czy polowanie przy nęciskach jest legalne?

Nęciska, to miejsca wykładania atrakcyjnego dla dzików pokarmu – najczęściej kukurydzy. Ma to na celu zwabienie dzików i umożliwienie myśliwym ich upolowania.

Dzięki temu:

  1. myśliwi realizują plan redukcji ilości dzików w związku z występowaniem choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF),
  2. powstrzymują dziki od niszczenia upraw,
  3. eliminują wyrządzanie przez nie szkód w pobliżu domostw.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie zwalczania ASF, na terenie łowisk obowiązuje zakaz dokarmiania dzików. Dopuszczone jest natomiast stosowania nęcenia w ilości 10 kg karmy/ 1 km 2 obwodu łowieckiego /miesiąc (podstawa prawna: Strategic approach to the management of African Swine Fever for the EU).

Polowanie przy nęciskach dozwolone jest tylko na dziki i drapieżniki (podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 23 marca 2005 r.w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz §6 pkt. 2).