Category: Szkody łowieckie

Prosimy o zgłaszanie zamiaru założenia upraw

Jak co roku, zawracamy się z wielką prośbą do Rolników o informowanie nas o zamiarze zakładania upraw na terenach obwodów 159 – Gmina Kiszkowo i 182 – Gmina Pobiedziska. Mapy obwodów zamieścliśmy na dole...

Chronimy uprawy przed zniszczeniem przez zwierzynę grubą (dziki, jelenie, daniele, sarny)

Ściśle współpracujemy z rolnikami i gospodarzami.  Dyżurujemy przy polach. Montujemy odstraszacze hukowe. Rozciągamy pastuchy elektryczne. Przepłaszamy zwierzynę. Wykładamy karmę w lesie, remizach śródpolnych, podsypach aby w jak największym stopniu odciągnąć zwierzynę od upraw i...