Czyn gospodarczy i przygotowanie do polowania dewizowego