Prosimy o zgłaszanie zamiaru założenia upraw

Jak co roku, zawracamy się z wielką prośbą do Rolników o informowanie nas o zamiarze zakładania upraw na terenach obwodów 159 – Gmina Kiszkowo i 182 – Gmina Pobiedziska. Mapy obwodów zamieścliśmy na dole strony.

Zdjęcie: https://www.bednar.com/pl/siew-i-nawozenie/

Załączamy wzór formularza. Bardzo prosimy o podawanie pełnego numeru działki gruntowej, dzięki czemu będziemy mogli jednoznacznie zlokalizować miejsce uprawy. Dla ułatwienia można skorzystać z geoportal360: Gmina Kiszkowo, Gmina Pobiedziska.

Wypełniony formularz prosimy wysyłać elektronicznie na nasz adres e-mail

Jeżeli nie będzie możliwości przesłania formularza to prosimy o wysłanie samego e-maila, a w jego treści zawarcia wszystkich potrzebnych informacji.

Treść e-mail:

„Na podstawie art. 47 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2005r., Nr 127, poz. 1066 ze zm.) zgłaszam założenie / zamiar założenia* uprawy na działce gruntowej nr ………………… o powierzchni………………………. ha położonej w …………………………., obręb ……………………………., w dniach …………………20……. roku. Rodzaj uprawy …………………………………………………………………………………………………”