Pomagamy zwierzynie tworząc i dbając o remizy śródpolne…

Dzięki temu zwierzyna ma dodatkowe miejsca schronienia oraz żerowania.