Ponowa i prace gospodarcze

Przy pięknej, zimowej pogodzie spotkaliśmy się aby postawić nową ambonę oraz zlikwidować starą oraz rozwieźć ziarno do podsypów.