„Myśliwska paczka” u potrzebującej rodziny w gminie Kiszkowo