Kolejne prace gospodarcze w naszym Kole.

Tym razem mieliśmy zaplanowane wykonanie sporo prac. Najważniejsze było ustawienie nowej ambony, w miejscu, gdzie zeszłoroczne wichury zniszczyły poprzednią. Dbamy też o to, aby stare urządzenia łowieckie były jak najszybciej usuwane z łowiska. Tu prace objęły likwidację starej ambony nr 7. Została ona pocięta i zwieziona na teren naszej stanicy. Koledzy przygotowywali – malowali – dwie nowe zwyżki, które w niedługim czasie również zainstalujemy w łowisku. Kolejna grupa, remontowała ambonę nr 16, prostując ją oraz ocieplając a dodatkowo kładąc nowy dach i remontując drabinę. Olbrzymią pracę wykonali koledzy, którzy pocięli i porąbali ponad 5 m3 drewna na opał.