Kalendarz polowań

Kalendarz polowań na sezon łowiecki 2021/2022

 1. jelenie szlachetne:
  • byki – od dnia 21 sierpnia do końca lutego,
  • łanie – od dnia 1 września do dnia 15 stycznia,
  • cielęta – od dnia 1 września do końca lutego;
 2. jelenie sika (byki, łanie i cielęta) – od dnia 1 października do dnia 15 stycznia;
 3. daniele:
  • byki – od dnia 1 września do końca lutego,
  • łanie – od dnia 1 września do dnia 15 stycznia
  • cielęta – od dnia 1 września do końca lutego;
 4. sarny:
  1. kozły – od dnia 11 maja do dnia 30 września,
  2. kozy i koźlęta – od dnia 1 października do dnia 15 stycznia;
 5. dziki:
  • odyńce, wycinki, przelatki oraz warchlaki, przy czym za warchlaki uznaje się dziki od dnia urodzenia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego – przez cały rok,
  • lochy – przez cały rok;
 6. muflony:
  • tryki – od dnia 1 października do końca lutego,
  • owce i jagnięta – od dnia 1 października do dnia 15 stycznia;
 7. borsuki – od dnia 1 września do dnia 30 listopada, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew – przez cały rok;
 8. tchórze i kuny (leśne i domowe) – od dnia 1 września do dnia 31 marca, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew – przez cały rok;
 9. lisy – od dnia 1 czerwca do dnia 31 marca, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy – przez cały rok;
 10. norki amerykańskie, jenoty i szopy pracze – przez cały rok;
 11. piżmaki – od dnia 11 sierpnia do dnia 15 kwietnia, a na terenach rybackich obrębów hodowlanych – przez cały rok;
 12. zające szaraki i dzikie króliki – od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia, a w drodze odłowu – do dnia 15 stycznia;
 13. bażanty:
  • koguty – od dnia 1 października do końca lutego,
  • kury – wyłącznie na terenach ośrodków hodowli zwierzyny, gdzie prowadzi się wolierową hodowlę bażanta – od dnia 1 października do dnia 31 stycznia;
 14. kuropatwy – od dnia 11 września do dnia 21 października, a w drodze odłowu – do dnia 15 stycznia;
 15. krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice – od dnia 01 września do dnia 31 grudnia;
 16. gęsi:
  • zbożowe i białoczelne – od dnia 1 września do dnia 21 grudnia, a na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego – do dnia 31 stycznia,
  • gęgawy – od dnia 1 września do dnia 21 grudnia, a na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego – do dnia 15 stycznia;
 17. łyski – od dnia 15 sierpnia do dnia 21 grudnia;
 18. gołębie grzywacze – od dnia 15 sierpnia do dnia 30 listopada;
 19. słonki – od dnia 1 września do dnia 21 grudnia;
 20. jarząbki – od dnia 1 września do dnia 30 listopada.
 21. szakale złociste – od dnia 1 sierpnia do końca lutego.

Uwaga:

 • Jeżeli początek okresu polowań przypada bezpośrednio po dniu lub dniach wolnych od pracy, okres ten rozpoczyna się pierwszego dnia wolnego od pracy.
 • Jeżeli koniec okresu polowań przypada na dzień poprzedzający dzień wolny od pracy, okres ten upływa z ostatnim dniem wolnym od pracy.
 • Przy ustalaniu okresu polowań, o którym mowa w ust. 1-3, przyjmuje się, że dzień wolny od pracy to niedziele i święta określone w odrębnych przepisach o dniach wolnych od pracy oraz soboty.
 • Łosie (byki, klempy i łoszaki) obejmuje się całoroczną ochroną.