Główny Lekarz Weterynarii wprowadza obowiązek zgłaszania padłych lub upolowanych dzików

Główny Lekarz Weterynarii wprowadza od początku 2022 roku obowiązek zgłaszania każdego znalezionego padłego lub odstrzelonego, w tym sanitarnie, dzika przez myśliwego do powiatowego lekarza weterynarii za pośrednictwem systemu informatycznego – ZIPOD.

UWAGA! Koledzy myśliwi z KŁ OMYK, prosimy aby korzystający z aplikacji ZIPOD wpisywać:

  1. W rubryce „Opis”
    • numer znacznika
    • imię i nazwisko myśliwego dokonującego odstrzału
    • nazwę i numer koła Łowieckiego
  2. W polu „E-mail”

Link do aplikacji: https://zipod.wetgiw.gov.pl:4443/

Aplikacja ZIPOD

Dodatkowo, Główny Lekarz Weterynarii informuje, że w przypadku nie dokonanie zgłoszenia, kwota przysługująca za znalezienie padłego dzika lub odstrzelonego dzika, przewidziana w obowiązujących przepisach prawa, będzie pomniejszona o 20% w wyniku konieczności poniesienia kosztów dodatkowych czynności po stronie IW.