Jak prawidłowo wypełnić dokumenty odstrzału dzików?

[aktualizacja 22 marca 2023]

Jak wypełnić dokumenty krok po kroku?

 1. Zabierz z domku myśliwskiego znaczniki (dwie sztuki o tych samych numerach), strzykawkę do pobrania farby oraz worek na patrochy. Znaczniki powinny odpowiadać miejscu pozyskania dzika, czyli Powiat Gnieźnieński lub Powiat Poznański. Aby ustalić w jakim powiecie jest miejsce pozyskania dzika zobacz granice powiatów na mapach umieszczonych na dole strony. Jeżeli dzik jest przeznaczony na użytek własny to zabierz woreczek na próbki do badania włośnicy (trychinozy).
 2. Pierwszy znacznik nałóż na tylną, prawą rapetę.
 3. Zrób trzy zdjęcia dzika:
  • (1) z czytelnym znacznikiem,
  • (2) zdjęcie umożliwiające rozpoznanie płci,
  • (3) zdjęcie dzika w otoczeniem, gdzie został pozyskany.
 4. Zarejestruj pozyskanego dzika w aplikacji ZIPOD.
 5. Wypatrosz dzika w pomieszczeniu przy magazynie. Patrochy umieść w worku i zamknij go przy pomocy drugiego znacznika.
 6. Jeżeli dzik jest przeznaczony na użytek własny to pobierz próbki z: przedramienia rapety, policzka, mięśnia przepony, języka, a następnie umieść je w woreczku na próbki.
 7. Do strzykawki pobierz próbkę farby. Kod kreskowy ze strzykawki oderwij i naklej na dokument dochodzenia epizootycznego (ASF).
 8. Przygotuj odpowiednie dokumenty według poniższego wzoru.
 9. Wykonaj kopię dokumentów.
 10. Oryginały dokumentów, strzykawkę z farbą wraz z dzikiem zawieź do chłodni.

Uwagi:

 • Wzór dotyczy pozyskania dzika w powiecie gnieźnieńskim numer 3003 w gminie Kiszkowo. Powiat poznański ma numer 3021.
 • Koordynaty GPS przepisujemy z kartki która mieści się na tablicy ogłoszeń w domku myśliwskim lub z innej aplikacji pokazującej współrzędne miejsca np.: EKEP gdzie klikając na ambonę można odczytać te dane.
 • We wzorze dokumentów jako ostatni dodano protokół badania próbek dzika ponieważ będzie on zabrany na użytek własny.
Załącznik do umowy na odstrzał sanitarny dzików POWIAT GNIEŹNIEŃSKI
Załącznik do umowy na odstrzał sanitarny dzików POWIAT GNIEŹNIEŃSKI

11. Dzika, strzykawki z próbkami farby, worek z patrochami oraz wyżej wypełnione dokumenty zawozimy do chłodni. Adres: Sławno, Leśna 18 Zobacz w Google Kontakt: Hubert tel. 661908629.

12. Jeżeli dzika zamierzamy wziąć na użytek własny to wypełniamy jeszcze jeden dokument. Poniższy dokument wraz z próbkami mięsa zawozimy do badania. Adres: JUTAR Ubojnia trzody chlewnej, Łagiewniki Kościelne 3 Zobacz w Google (przyjęcia próbek od 8:00 do 10:00) lub do innego punktu weterynaryjnego, który prowadzi badania.

Protokół pobrania próbek mięsa przeznaczonego na użytek własny.

Dokumenty, które należy przekazać Łowczemu celem rozliczenia upolowania dzika

W calu rozliczenia upolowania dzika należy przekazać Łowczemu komplet wydrukowanych dokumentów:

 1. Zdjęcia udostępnione w ZIPOD,
 2. Kopia dokumentu dochodzenia epizootycznego (ASF),
 3. Kopia upoważnienia do wykonywania polowania (odstrzału),
 4. Kopia dokumentu badania na obecność włośni.

Przebieg granic powiatów gnieźnieńskiego i poznańskiego w obwodach 159 i 182.

Przebieg granic powiatów w obwodzie 159.
Przebieg granic powiatów w obwodzie 182 część I.
Przebieg granic powiatów w obwodzie 182 część II.