100 rocznica Polskiego Związku Łowieckiego

W tym roku Polski Związek Łowiecki obchodzi 100 rocznicę powstania. Polski Związek Łowiecki to nie tylko organizacja, ale przede wszystkim ludzie – my myśliwi. Jest jedną z najstarszych i największych organizacji społecznych, posiadającą swoją kulturę, język i zwyczaje, które do dziś dzień są żywe.

Z okazji stulecia naszej organizacji życzymy Koleżankom i Kolegom samych bezpiecznych polowań i niesamowitych chwil przeżytych w koleżeńskiej atmosferze, a przede wszystkim pamięci o słowach, od których wszyscy zaczęliśmy:

Przystępując do grona polskich myśliwych ślubuje uroczyście:

– przestrzegać sumiennie praw łowieckich,

– postępować zgodnie z zasadami etyki łowieckiej,

– zachowywać tradycje polskiego łowiectwa,

– chronić przyrodę ojczystą,

– dbać o dobre imię łowiectwa i godność polskiego myśliwego.