Sezon łowiecki 2001/2002

07.07.2002 r.Walne zebranie podtrzymało decyzję Zarządu
o skreśleniu Czesława Ciesielskiego z listy członków Koła.

Przyjęto do koła:

Jacek Mierzejewski;

Ubyli z koła:

1.Maciej Trawiński;

2.Franciszek Stefański.