Sezon łowiecki 2002/2003

21.05.2003 r. Walne zebranie podtrzymało decyzję Zarządu Koła o skreśleniu z listy członków Sławomira Ciesielskiego.

Przyjęto do koła:

  1. Zbigniew Stachowicz;
  2. Henryk Piwowarczyk – członek niemacierzysty;
  3. Walenty Kaźmierczak

Ubyli z koła:

  1. Tomasz Przybyła;
  2. Władysław Włodarczyk.