Sezon łowiecki 2003/2004

Rok 2004

Przyjęto do koła:

  1. Maciej Nowicki;
  2. Artur Menc;
  3. Piotr Krajewski;
  4. Mejziński Jerzy.

Ubyli z koła:

  1. 1. Rafał Jankowski;
  2. Jan Wdowiak – zmarł