Sezon łowiecki 2007/2008

12.07.2008 Walne zebranie wybrało zarząd w składzie:

Prezes – Mieczysław Stróżyk

Łowczy – Walenty Kaźmierczak

Sekretarz – Krzysztof Wiśniewski

Skarbnik – Ryszard Rakowski

Ubył z koła Janusz Korytowski