Pożegnanie kol. Stanisława Gadmoskiego

Z żalem zawiadamiamy, że 5 lipca 2018 roku odszedł do krainy wiecznych łowów kol. Stanisław Gadomski.

Stanisław Gadomski został przyjęty do koło w 1985 roku. W latach 2005-2008 był sekretarzem Zarządu Koła. Latem 1990 roku jego firma „Gadomex” wykonała projekt i rozpoczęła budowę domku myśliwskiego w Turostówku, który jest naszą siedzibą koła. W 2009 roku kierowana przez Niego firma wybudowała magazyn gospodarczy. W 2015 roku został odznaczony Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej.

W smutku pogrążeni Koledzy myśliwi.