Sezon łowiecki 2017/2018

W dniu  …. 2018 r. odbyło się Walne Zebranie Koła

 

Ruchy osobowe:

11.08.2017 r. przyjęty do Koła Michał Drążek;

17.10.2017 r. Tomasz Kusy członek niemacierzysty – zmiana statusu;

6.03.2018 r. Ryszard Szczecki przyjęty na staż łowiecki.

 

Wykonanie planu pozyskania zwierzyny:

Jelenie – 40

Daniele – 54

Sarny – 56

Dziki – 102

W dniu 9 lutego 2018 na terenie obwodów przeprowadzono inwentaryzacje zwierzyny.

Z dniem 21.11.2017 roku rozwiązano umowę z księgowym Jerzym Maciakiem i podpisano umowę z  Kancelarią Finansowo -Księgową reprezentowaną przez Sebastiana Rzymyszkiewicza.