Polowanie Hubertowskie w Kole „OMYK”

19 października 2019 w naszym kole odbyło się uroczyste Polowanie Hubertowskie. Licznie przybyli zaproszeni goście oraz myśliwi z rodzinami. W programie było polowanie, wspólne gry i zabawy, obgryzanie dzika i degustacja trunków myśliwskich.

Choć przebieg samego polowania niestety został zakłócony przez „pseudo ekologów” i musiało zostać ono przerwane, to wspaniała atmosfera szybko wróciła zaraz po przybyciu do naszego domku myśliwskiego gdzie odbyła się wspaniała biesiada myśliwska.