Medalowy byk jelenia pozyskany przez kolegę Artura Menza