ZIPOD – Zintegrowany Interfejs Padłych i Odstrzelonych Dzików

Główny Lekarz Weterynarii wprowadza od początku 2022 roku obowiązek zgłaszania każdego znalezionego padłego lub odstrzelonego, w tym sanitarne, dzika przez myśliwego do powiatowego lekarza weterynarii za pośrednictwem systemu informatycznego – ZIPOD.

Kliknij tu aby dowiedzieć się jak korzystać z ZIPOD.

Link do aplikacji: https://zipod.wetgiw.gov.pl:4443/

Aplikacja ZIPOD

Dodatkowo, Główny Lekarz Weterynarii informuje, że w przypadku nie dokonanie zgłoszenia, kwota przysługująca za znalezienie padłego dzika lub odstrzelonego dzika, przewidziana w obowiązujących przepisach prawa, będzie pomniejszona o 20% w wyniku konieczności poniesienia kosztów dodatkowych czynności po stronie IW.