Instalujemy kolejne podsypy dla ptactwa i zwierzyny drobnej