IGO – Lista gatunków obcych, na które możemy polować

Z dniem 18.12.2021 r. w związku z wejściem w życie ustawy o gatunkach obcych, zmieniają się również przepisy Prawa łowieckiego. Odtąd ochrona, zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych polega również na eliminowaniu ze środowiska w drodze polowań ptaków i ssaków należących do inwazyjnych gatunków obcych (IGO).

Znowelizowany w związku z powyższym art. 42 ust. 8a Prawa łowieckiego przewiduje, że na podstawie upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego możliwe jest polowanie na ptaki i ssaki, w dowolnej liczbie, należące do inwazyjnych gatunków obcych. Oznacza to, że myśliwy dysponujący „odstrzałem” na jakikolwiek gatunek łowny, od dziś ma prawo polować na wszystkie gatunki inwazyjne i pozyskiwać je w każdej liczbie.

Lista gatunków IGO

 1. Burunduk
 2. Koati
 3. Mangusta złocista
 4. Mundżak
 5. Nutria
 6. Jenoty
 7. Piżmaki
 8. Szopy pracze
 9. Wiewiórczak rdzawobrzuchy
 10. Wiewiórka czarna
 11. Wiewiórka szara
 12. Bizon
 13. Bóbr kanadyjski
 14. Jeleń aksis
 15. Jeleń sika razem
 16. Jeleń wirginijski
 17. Maral
 18. Wapiti
 19. Gęsiówka egipska
 20. Ibis czczony
 21. Majna brunatna
 22. Sterniczka jamajska
 23. Wrona orientalna
 24. Bernikla kanadyjska

Na IGO można polować tylko indywidualnie

IGO nie są zwierzyną łowną, toteż prowadzący polowanie zbiorowe nie może wskazać ich do pozyskania na polowaniu zbiorowym (§ 31 Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania)

Na IGO można polować tylko kulą

Skreślenie IGO z listy zwierząt łownych pociągnęło za sobą usunięcie jelenia sika z kategorii zwierzyny grubej i płowej, piżmaka z kategorii zwierzyny drobnej, a jenota i szopa pracza z kategorii zwierzyny drobnej i drapieżników. Tym samym przestały w stosunku do nich obowiązywać regulacje szczególne dotyczące rodzaju broni i amunicji, zawarte w § 3 ust. 3 – 6 Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania. W efekcie wychodzi na to, że od 1 kwietnia nie można użyć broni gładkolufowej oraz śrutu do polowania na jenoty i szopy pracze, ale i piżmaki (!).

Na byki jelenia sika można polować nie mając uprawnień selekcjonerskich

W myśl art. 42 ust. 3 pkt 1 Prawa łowieckiego uprawnienia podstawowe uprawniają do odstrzału zwierząt łownych, z wyjątkiem samców zwierzyny płowej. Jelenie sika nie są już traktowane jako zwierzyna płowa, a więc mogą na nie polować myśliwi, którzy nie są selekcjonerami. Nie uległ jednak zmianie art. 42d ustawy, który przewiduje, że odstrzał samców łosi, jeleni, danieli, saren i muflonów podlega ocenie co do jego zgodności z zasadami selekcji osobniczej.