Czyn gospodarczy i posiedzenie Zarządu Koła

6 listopada 2021 spotkaliśmy się na czynie gospodarczym, w którym wzięło udział kilkunastu kolegów. Prace odbywały się w łowisku na dwóch obwodach oraz przy domku myśliwskim.

Po zakończeniu prac zebrał się Zarząd Koła, który podjął m.in. uchwałę w sprawie zaliczenia stażu kandydackiego Kolegi Huberta Jankowskiego.