Miesięczne Archiwum: Listopad 2009

Sezon łowiecki 2008/2009

Walne Zgromadzenie 29 maja 2009 Przyjęto do koła: Rafała Jankowskiego Tomasza Kusego Ryszarda Purola Henryka Piwowarczyka – członek macierzysty – zmiana     statusu; Jacka Suryna – członek niemacierzysty. Zarząd podejmuje decyzję o wykorzystaniu części środków...