Miesięczne Archiwum: Listopad 2003

Sezon łowiecki 2002/2003

21.05.2003 r. Walne zebranie podtrzymało decyzję Zarządu Koła o skreśleniu z listy członków Sławomira Ciesielskiego. Przyjęto do koła: Zbigniew Stachowicz; Henryk Piwowarczyk – członek niemacierzysty; Walenty Kaźmierczak Ubyli z koła: Tomasz Przybyła; Władysław Włodarczyk.