Walne Zgromadzenie Koła Łowieckiego

24 czerwca 2022 roku odbyło się w naszym Kole Walne Zgromadzenie. Spośród 42 członków Koła, w zebraniu wzięło udział 27 Kolegów oraz Stażysta.

Na początku zebrania minutą ciszy uczciliśmy pamięć Kolegi Edwarda Zybera, który 6 października 2021 roku odszedł do Krainy Wiecznych Łowów.

W dalszej części Zarząd Koła przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności oraz sprawozdania obejmujące finanse i gospodarkę łowiecką.

Komisja Rewizyjna przedstawiła sprawozdanie i wnioskowała o udzielenie absolutorium członkom Zarządu. Wszyscy członkowie Zarządu otrzymali absolutoria, a następnie przedstawili plany na kolejny sezon łowiecki 2022/2023.

Po wielu latach prac i przewodniczenia Komisji Rewizyjnej, Kolega Jerzy Mejziński złożył rezygnacje z członkostwa w komisji.

Prezes Jacek Mierzejewski podziękował za jego wieloletnie zaangażowanie, pracę i przewodniczenie komisji. Nowym członkiem Komisji Rewizyjnej została Adam Mościcki, który został też wybrany na jej przewodniczącego.

Podczas omawiania poszczególnych punktów porządku obrad koledzy zadawali sporo pytań i odbyły się dyskusje.

Prezes Jacek Mierzejewski skierował szczególne podziękowania do Kolegi Marka Abramowicza za olbrzymie zaangażowanie w budowę ogrodzenia. Kolejne podziękowania skierował do Łukasza Abramowicza, Jana Biskupskiego oraz pozostałych Kolegów, którzy poświęcili swój czas, aby zrealizować tę inwestycję.

Walne Zgromadzenie podjęło trzy uchwały w których zaktualizowane i dodane zostały stosowne zapisy.

Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem.