Walne Zgromadzenie Koła Łowieckiego

10 września 2021 odbyło się w naszym Kole Walne Zebranie. Członkowie Koła zatwierdzili protokół z poprzedniego Walnego Zebrania, przyjęli Sprawozdanie Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej za sezon 2020/2021. Zapoznano się i przyjęto plan budżetu na sezon 2021/2022. Podjęto decyzję o budowie nowego ogrodzenia.

Walne Zgromadzenie Koła
Walne Zgromadzenie Koła

Podczas Walnego Zebrania z funkcji Prezes zrezygnował Kolega Ryszard Pazdrowski, któremu również tutaj serdecznie dziękujemy za pracę i zaangażowanie. W związku z tym odbyły się wybory uzupełniające do Zarządu. Nowym Prezesem został Kolega Jacek Mierzejewski, a Sekretarzem Kolega Krzysztof Wiśniewski.