Sezon łowiecki 2014/2015

22 maja 2015 odbyło się w naszym Kole Walne Zgromadzenie.

Wybrano zarząd:

Prezes – Mieczysław Stróżyk

Łowczy – Walenty Kaźmierczak

Sekretarz – Jacek Mierzejewski

Skarbnik – Ryszard Rakowski

Ruchy osobowe

W roku 2014 ubył z koła kolega Henryk Michałowski.

Przyjęty do koła 23.04.2015 Wojciech Wąsik.

Wykonanie planu

Jelenie 29

Daniele 39

Sarny 54

Dziki 52