Sezon łowiecki 2011/2012

Inwestycje

Rozpoczęcie remontu domku myśliwskiego na który przeznaczono około 15 tys zł.

Ruchy osobowe

11.06.2011 r. Ryszard Pazdrowski – członek macierzysty

Dariusz Mikołajczyk – członek macierzysty

12.09.2011 r. Marek Węglewski – przyjęty do koła

Jarosław Łaganowski – przyjęty do koła

10.04.2012 r. Sebastian Przywarty – przyjęty do koła

6 czerwca 2012 odbyło się Walne Zgromadzenie Koła.

Wykonanie planu

Jelenie 20, daniele 24, sarny 72, dziki 81.

Finanse

Przychody ogółem 102.800 zł w tym:

– za tusze zwierzyny 42.384 zł

– polowanie dewizowe 27.300 zł

W ramach rekultywacji terenu po zamkniętym wysypisku śmieci w Turostówku nasze Koło dokonało zalesienia tego terenu.

Duży udział w pozyskaniu sadzonek i późniejszym ich posadzeniu mieli koledzy: Ryszard Pazdrowski, Rafał Jankowski, Marek Węglewski i Roman Olszewski.